fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Châu Âu » Bản Tin Visa Bulletin Tháng 10/2022

Bản Tin Visa Bulletin Tháng 10/2022

USCIS Hoa Kỳ đã phát hành Bản tin Thị thực tháng 10 năm 2022. Bản tin này tóm tắt tình trạng đơn nhập cư  trong tháng 10: “Ngày Ưu tiên Phê duyệt” và “Ngày Tiếp nhận Đơn”, cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nhập cư nên được thông báo để thu thập và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia.

– Trạng thái current (hiện tại) vẫn được hiển thị ở cả 2 Bảng A (Ngày Ưu tiên phê duyệt) và B (Ngày Tiếp nhận đơn) cho diện định cư EB-5 của Việt Nam và tất cả các quốc gia, ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ.

– Theo tỉ lệ phân bổ các nhóm visa diện lao động, số lượng visa cho chương trình EB-5 chiếm 7,1% toàn bộ visa diện việc làm (Employment Base – EB). Trong đó, 32% được phân bổ cho diện đầu tư gián tiếp.

Xếp hạng Mức độ Ưu Tiên của Diện Lao Động Định Cư (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

EB1- Nhóm người  lao động ưu tiên: chiếm 28,6% tổng số lao động  định cư trên toàn thế giới, cộng số lượng visa diện EB-4 và EB-5 không sử dụng.

EB2 – Dành cho đối tượng thuộc ngành nghề có bằng cấp cao hoặc khả năng vượt trội: chiếm 28,6% lao động định cư trên toàn thế giới, cộng số lượng visa diện EB1 không sử dụng.

EB3 – Lao động lành nghề, Chuyên gia và Lao động khác: chiếm 28,6% lao động định cư trên toàn thế giới, cộng số lượng visa diện EB1 và EB2 không sử dụng. Không xét duyệt quá 10.000 đơn cho diện “Lao động khác”.

EB4 – Nhóm lao động đặc biệt: chiếm 7,1% lao động định cư trên toàn thế giới.

EB-5 – Nhóm tạo ra việc làm: chiếm 7,1% lao động định cư trên toàn thế giới, trong đó 32% dành cho đầu tư gián tiếp được phân ra như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào vùng nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại  được phân bổ cho nhóm đầu tư trực tiếp.

Bảng A: Ngày Ưu tiên Phê duyệt cho Định cư Diện Lao Động

Bảng B: Ngày Tiếp nhận Hồ sơ cho Định cư diện Lao động

LƯU Ý: LÙI  NGÀY ƯU TIÊN PHÊ DUYỆT ĐỐI VỚI DIỆN EB5 TẠI TRUNG QUỐC ẤN ĐỘ  (BAO GỒM C5, T5, I5 VÀ R5)

USCIS lùi ngày ưu tiên phê duyệt dành cho diện EB5 (hạng mục đầu tư trực tiếp) tại Trung Quốc do nhu cầu lớn về số lượng visa cần cấp, đặc biệt ở thị trường nước ngoài. Ngoài ra, do số lượng người nộp đơn EB5 trực tiếp đã đạt chỉ tiêu tại Ấn Độ, UCSIS buộc phải công bố ngày ưu tiên phê duyệt cho Ấn Độ trong tháng 10. Nhu cầu ngày càng lớn ở thị trường Trung Quốc và Ấn Độ trong khi chỉ tiêu cấp visa cho năm tài chính 2023 lại thấp hơn so với năm 2021 và 2022 đòi hỏi phải đưa ra hành động khắc phục kịp thời này. Tình hình sẽ được theo dõi liên tục và điều chỉnh cần thiết cho phù hợp.

Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình định cư Mỹ hoặc các chương trình định cư khác của công ty, vui lòng để lại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của VIC & Partners sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin

Đánh giá hồ sơ miễn phí