fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Châu Âu » BẢN TIN VISA BULLETIN THÁNG 8/2022

BẢN TIN VISA BULLETIN THÁNG 8/2022

USCIS Hoa Kỳ đã phát hành Bản tin Thị thực tháng 8 năm 2022. Bản tin này tổng hợp số lượng  hồ sơ nhập cư được tiếp nhận trong tháng 8: Mục “Ngày ưu tiên phê duyệt” và “Ngày tiếp nhận đơn”, cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nên được thông báo để thu thập và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia.

USCIS Hoa Kỳ đã phát hành Bản tin Thị thực tháng 8 năm 2022

Xếp hạng Mức độ Ưu Tiên của Diện Lao Động Định Cư (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCES)

EB1- Nhóm người  lao động ưu tiên: chiếm 28,6% tổng số lao động  định cư trên toàn thế giới, cộng thêm nhóm người lao động không đủ điều kiện đi theo diện EB4 và EB5.

EB2 – Dành cho đối tượng thuộc ngành nghề có bằng cấp cao hoặc khả năng vượt trội: chiếm 28,6% lao động định cư trên toàn thế giới, cộng thêm nhóm lao động không đạt tiêu chuẩn cho diện EB1.

EB3 – Công nhân lành nghề, Chuyên gia và Công nhân khác: chiếm 28,6% lao động định cư trên toàn thế giới, cộng thêm nhóm người không đat tiêu chuẩn cho diện EB1 và EB2.  Không xét duyệt quá 10.000 đơn cho diện “* Công nhân khác”.

EB4 – Nhóm một số người nhập cư đặc biệt: chiếm 7,1% lao động định cư trên toàn thế giới.

EB-5 – Nhóm tạo ra việc làm: chiếm 7,1% lao động định cư trên toàn thế giới, trong đó 32% được phân ra như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào vùng nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại  được phân bổ cho những nhóm nhập cư khác.

Ngày Ưu Tiên Phê Duyệt – (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES)

Ngày Tiếp Nhận Đơn – (EMPLOYMENT-BASED PREFERENCE CASES)

Định Cư Diện Bảo Lãnh Gia Đình (FAMILY-SPONSORED PREFERENCES)

Diện F1 – Con trai và con gái chưa kết hôn của Công dân Hoa Kỳ: 23.400 visa cộng với số lao động định cư không đủ điều kiên đi theo diện F4.

Diện F2 – Vợ / chồng và con cái, con trai và con gái chưa kết hôn của Thường trú nhân: 114.200, cộng với số lao động còn dư (nếu có) nếu số lượng nhập cư theo diện bảo lãnh vượt quá con số 226.000, cộng với số chỉ tiêu visa còn thừa theo diện F1.

  1. F2A – Vợ / chồng và Con cái của Thường trú nhân: chiếm 77% số visa theo diện F2, trong đó 75% được miễn giới hạn cho mỗi quốc gia;
  2. F2B – Con trai và Con gái chưa kết hôn (21 tuổi trở lên) của Thường trú nhân: chiếm 23% số visa được cấp theo diên F2.

Diện F3 – Con trai và con gái đã kết hôn của Công dân Hoa Kỳ: 23.400, cộng với số chỉ tiêu còn thừa theo diện F1 và F2.

Diện F4 – Anh chị em của Công dân Hoa Kỳ trưởng thành: 65.000, cộng với số chỉ tiêu còn thừa theo diện F3.

Ngày Ưu Tiên Phê Duyệt – (FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES)

Ngày Tiếp Nhận Đơn – (FAMILY-SPONSORED PREFERENCE CASES)

Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 hoặc các chương trình định cư khác của công ty, vui lòng để lại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của VIC & Partners sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin

Đánh giá hồ sơ miễn phí