fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » CÁC BƯỚC CỦA MỘT BỘ HỒ SƠ ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB5- VISA

CÁC BƯỚC CỦA MỘT BỘ HỒ SƠ ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN EB5- VISA

Bài viết này sẽ cung cấp thông tin tổng quan về đơn xin EB-5 và quy trình đăng ký nhập cư vào Hoa Kỳ.

  1. Nộp  Mẫu đơn I-526, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư độc lập hoặc Mẫu I-526E, Đơn xin nhập cư của Nhà đầu tư trung tâm khu vực .

Nếu thị thực nhập cư có sẵn cho Nhà đầu tư ngay lập tức (Current), nhà đầu tư có thể nộp Mẫu I-485, Đơn đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng , cùng với Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-526E của họ, trong lúc đợi đơn I-526 hoặc I- 526E đang chờ xử lý hoặc sau khi Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-526E của bạn được chấp thuận. Để đảm bảo rằng thị thực nhập cư có sẵn ngay lập tức cho bạn khi bạn nộp Mẫu I-485, hãy xem  Ngày có sẵn và Ưu tiên của Thị thực và  Biểu  đồ Điều chỉnh Tình trạng Hồ sơ từ các trang Bản tin Thị thực  trên trang web của USCIS (Sở di trú Hoa Kỳ) cũng như  Bản tin Thị thực .

  1. Sau khi USCIS chấp thuận đơn yêu cầu Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-526E của nhà đầu tư, tiếp theo cần:
    • Nộp  đơn DS-260, Đơn xin Thị thực Nhập cư và Đăng ký Người nước ngoài , với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để xin thị thực EB-5 ở nước ngoài để xin nhập cảnh vào Hoa Kỳ; hoặc
    • Nộp  Mẫu I-485, Đơn Đăng ký Thường trú hoặc Điều chỉnh Tình trạng,  với USCIS (nếu bạn chưa nộp Mẫu I-485 trước khi Mẫu I-526 hoặc Mẫu I-526E được chấp thuận) để điều chỉnh tình trạng thành thường trú nhân có điều kiện trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Sau khi USCIS chấp thuận đơn đăng ký Mẫu I-485 của nhà đầu tư hoặc khi được nhập cảnh vào Hoa Kỳ với thị thực nhập cư EB-5, USICS sẽ cấp quyền thường trú có điều kiện cho nhà đầu tư EB-5 và các thành viên phụ thuộc trong gia đình có thời hạn hai năm.
  2. Nộp  Mẫu đơn I-829, Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư về việc Hủy bỏ Điều kiện về Tình trạng Thường trú nhân , trong khoảng thời gian 90 ngày ngay trước ngày hết thẻ xanh 2 năm kể từ ngày bạn điều chỉnh tình trạng hoặc được nhập cảnh vào Hoa Kỳ với tư cách là thường trú nhân có điều kiện.
  3. Nếu USCIS chấp thuận đơn yêu cầu này, đồng nghĩa là Sở di trú sẽ xóa các điều kiện khỏi tình trạng thường trú nhân hợp pháp của nhà đầu tư và của bất kỳ người phụ thuộc nào đi cùng đơn.

Quý nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo Chương trình Định cư Mỹ diện EB5, vui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.

Đánh giá hồ sơ miễn phí