fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư CANADA » ĐẶC ĐIỂM CỦA NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ THÀNH CÔNG NHẤT Ở CANADA

ĐẶC ĐIỂM CỦA NHỮNG NGƯỜI NHẬP CƯ THÀNH CÔNG NHẤT Ở CANADA

Theo Thống kê Canada, kinh nghiệm làm việc trước khi đến Canada, khả năng thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, trình độ học vấn và tuổi tác là tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của người nhập cư tại Canada.

Gần đây, Thống kê Canada đã phát hành báo cáo “Các yếu quyết định tỷ lệ nộp đơn thành công và thu nhập của người nhập cư”. Báo cáo là bản cập nhật của cuộc điều tra năm 2015 giúp định hướng phát triển CRS – hệ thống chính giúp IRCC đánh giá người lao động nước ngoài có tay nghề.

Phân tích nhóm nhập cư 2005-2015 (và thu nhập của họ từ 2006-2017), nghiên cứu xem xét những đặc điểm nào của người nộp đơn (tại thời điểm nhập cư ) ảnh hưởng nhiều nhất đến thu nhập của họ tại Canada, trong ngắn hạn (1-2 năm ), trung hạn (5-6 năm) và dài hạn (10-11 năm).

Nhập cư thành công ở Canada

Các đặc điểm chính được khảo sát là:

Số năm kinh nghiệm làm việc trước khi đến Canada (so với những người không có kinh nghiệm);

Khả năng sử dụng ngôn ngữ chính thức (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp): người bản địa vs. người ít thành thạo hơn

Tuổi: 25-29 vs. 50-54 tuổi

Trình độ Giáo dục: Đại học vs. Trung học

Điều gì ảnh hưởng đến thu nhập ngắn hạn của người nhập cư ở Canada?

Theo nghiên cứu, các yếu tố chính ảnh hưởng đến thu nhập ngắn hạn của người nhập cư bao gồm:

Kinh nghiệm làm việc trước khi đến Canada: là yếu tố dự đoán mạnh nhất về thu nhập trong 1-2 năm đầu nhập cư — mỗi năm kinh nghiệm làm việc tương đương với mức tăng 84% thu nhập tại Canada;

Khả năng ngôn ngữ: những người nói tiếng mẹ đẻ không phải tiếng Pháp hoặc tiếng Anh kiếm được ít hơn 29% so với những người có tiếng mẹ đẻ là 2 ngôn ngữ này; và

Giáo dục: những người đã nhận bằng Cử nhân (hệ 15 năm) kiếm được nhiều hơn 12-24% trong thời gian ngắn.

Điều gì ảnh hưởng đến thu nhập trung hạn của người nhập cư ở Canada?

Theo kết quả của nghiên cứu, thu nhập trung hạn bị ảnh hưởng bởi:

Kinh nghiệm làm việc trước khi đến Canada: vẫn là yếu tố dự đoán mạnh nhất về thu nhập trong 5 năm đầu nhập cư — mỗi năm kinh nghiệm làm việc tương đương với mức tăng 52-59% thu nhập tại Canada;

Khả năng ngôn ngữ: những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh kiếm được nhiều hơn khoảng 42%

Độ tuổi nhập cư: có mối tương quan chặt chẽ hơn với thu nhập so với ngắn hạn (ví dụ: những người nhập cư lớn tuổi kiếm được ít hơn 27-35% so với những người trẻ tuổi); và

Giáo dục: những người đã nhận bằng Cử nhân kiếm được nhiều hơn 14-21%. 

Điều gì ảnh hưởng đến thu nhập dài hạn của người nhập cư ở Canada?

Theo nghiên cứu, thu nhập dài hạn của người nhập cư bị ảnh hưởng bởi:

Kinh nghiệm làm việc trước khi đến Canada: vẫn là yếu tố dự đoán mạnh nhất về thu nhập sau 10 năm nhập cư — mỗi năm kinh nghiệm làm việc tương đương với mức tăng 45% thu nhập tại Canada;

Độ tuổi nhập cư: những người nhập cư trẻ tuổi kiếm được nhiều hơn 44% so với những người lớn tuổi kể cả 10 năm sau khi nhập cư.

Khả năng ngôn ngữ: những người có tiếng mẹ đẻ là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh kiếm được nhiều hơn khoảng 35%

Giáo dục: có ảnh hưởng lớn hơn trong dài hạn – những người đã nhận bằng Cử nhân kiếm được nhiều hơn 23%.

Kết luận …

Thời gian người nhập cư ở Canada càng lâu, tác động tiêu cực của độ tuổi nhập cư có xu hướng tăng lên; đồng thời tác động tích cực của giáo dục cũng tăng; trong khi tác động tích cực của khả năng ngôn ngữ và kinh nghiệm làm việc trước khi đến Canada giảm dần.

Những nhân tố tiềm ẩn: Thu nhập trước khi nhập cư

Một biến số khác mà Thống kê Canada xem xét đo lường là thu nhập trươc khi nhập cư.

Khi tiến hành khảo sát, thu nhập trước khi nhập cư là yếu tố tác động nhiều nhất đến thu nhập ngắn hạn, trung hạn và dài hạn so với tất cả biến số còn lại. Cho đến thời điểm này, nó là yếu tố dự đoán chính xác nhất về sự thành công và thu nhập của người nhập cư trên diện rộng.

Nghiên cứu đi đến kết luận rằng điều này có thể do thu nhập trước nhập cư phản ảnh chung nhiều yếu tố, bao gồm giáo dục, kinh nghiệm làm việc trước nhập cư và khả năng ngôn ngữ.

Nghiên cứu còn cho thấy chất lượng kinh nghiệm làm việc trước khi nhập cư dường như là yếu tố dự đoán chính xác nhất về thu nhập của người nhập cư trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Nghiên cứu này ảnh hưởng đến nhập cư như thế nào?

Nghiên cứu này là bản cập nhật của nghiên cứu xuất bản năm 2015, đóng vai trò là khung hướng dẫn ban đầu cho CRS — hệ thống xếp hạng mà IRCC sử dụng khi đánh giá các ứng viên nộp đơn nhập cư thông qua Express Entry (chương trình nhập cư kinh tế chính của chính phủ liên bang) .

Do đó, các ứng viên muốn đăng ký thông qua các chương trình của hệ thống Express Entry (bao gồm FSWP, FSTP và CEC) nên hiểu kết quả của nghiên cứu này và tầm quan trọng của một số đặc điểm nhập cư nhất định (ví dụ: chất lượng kinh nghiệm làm việc trước đây và tuổi nhập cư)

Các ứng viên lao động có tay nghề cao đủ điều kiện tham gia chương trình Express Entry, cũng có thể nộp đơn vào Chương trình Đề cử cấp tỉnh (PNP). PNP là một chương trình nhập cư kinh tế khác, trong đó các tỉnh và vùng lãnh thổ có thể đề cử lao động có tay nghề cao để nhập cư vào các tỉnh của họ, cho phép họ đến và định cư tại Canada với tư cách là thường trú nhân. Nhận được đề cử cấp tỉnh cũng có thể giúp tăng khả năng thành công của hồ sơ Express Entry — mang lại cho ứng viên thêm 600 điểm CRS và hầu như đảm bảo một Lời mời nộp đơn (ITA).

Quý nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo chương trình Định cư Canadavui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.

Đánh giá hồ sơ miễn phí