fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Mỹ » NÊN CHỌN ĐẦU TƯ EB-5 TRỰC TIẾP HAY EB-5 TRUNG TÂM VÙNG

NÊN CHỌN ĐẦU TƯ EB-5 TRỰC TIẾP HAY EB-5 TRUNG TÂM VÙNG

Tìm hiểu về Đầu tư Trực tiếp và Trung tâm Khu vực 

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã khởi động chương trình EB-5 vào năm 1990 để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Hoa Kỳ thông qua tạo việc làm mới. Nhà đầu tư nhập cư, hoặc EB-5, thị thực đã phát triển thành một chương trình được thiết kế đặc biệt để giúp công dân nước ngoài và gia đình của họ có được thường trú nhân Hoa Kỳ thông qua đầu tư đủ điều kiện, tạo việc làm. 

Các nhà đầu tư có thể chọn từ hai hình thức đầu tư EB-5 khác nhau: đầu tư trực tiếp và đầu tư vào trung tâm khu vực . Hai lựa chọn đầu tư này tương tự nhau, nhưng chúng có một số điểm khác biệt chính, chủ yếu liên quan đến cách tính toán việc tạo việc làm. 

1. Đầu tư trực tiếp (tất cả 10 công việc phải là công việc trực tiếp) 

Một tỷ lệ nhỏ các nhà đầu tư EB-5 thích phương thức đầu tư trực tiếp. Các nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư trực tiếp theo luật bắt buộc phải đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại, dù là một mình hay cùng với các nhà đầu tư khác, trực tiếp tạo ra ít nhất 10 công việc mới, trực tiếp, toàn thời gian mà mỗi nhà đầu tư EB-5, với công việc kéo dài ít nhất hai năm. Doanh nghiệp thương mại có thể được cấu trúc theo một số cách khác nhau, bao gồm như một công ty sở hữu độc quyền, liên doanh, hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn. Số tiền đầu tư đủ điều kiện tối thiểu là $800,000 nếu doanh nghiệp thương mại nằm trong khu vực việc làm được nhắm mục tiêu (TEA) ; nếu không ở trong TEA, khoản đầu tư tối thiểu là $1,050,000. 

2. Đầu tư vào Trung tâm Khu vực (10 công việc có thể là công việc trực tiếp, gián tiếp hoặc được tạo ra) 

Đại đa số các nhà đầu tư EB-5 thích phương thức đầu tư vào trung tâm khu vực. Các nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư vào các dự án EB-5 được tài trợ bởi các trung tâm khu vực EB-5 được USCIS phê duyệt có thể tính tất cả các công việc trực tiếp, gián tiếp và do dự án EB-5 tạo ra. Giống như phương pháp đầu tư trực tiếp ở trên, khoản đầu tư vào trung tâm khu vực vẫn yêu cầu tối thiểu 10 việc làm được tạo ra cho mỗi nhà đầu tư EB-5 và tất cả các công việc phải kéo dài ít nhất hai năm.  

Lý do chính mà hầu hết các nhà đầu tư EB-5 chọn đầu tư vào các dự án EB-5 được tài trợ bởi các trung tâm khu vực là phương pháp tính toán việc làm được ưa thích . Phương pháp này thường tạo ra nhiều việc làm hơn cho mỗi nhà đầu tư, dẫn đến rủi ro nhập cư thấp hơn đáng kể cho các nhà đầu tư EB-5. Giống như đầu tư trực tiếp, số tiền đầu tư đủ điều kiện tối thiểu là $ 800,000 nếu doanh nghiệp thương mại nằm trong TEA hoặc $ 1,050,000 nếu dự án không ở TEA. Và giống như phương thức đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp thương mại đầu tư vào trung tâm khu vực có thể được cấu trúc theo một số cách.  

Đầu tư EB-5 trực tiếp so với Trung tâm khu vực 

Lựa chọn giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư thông qua trung tâm khu vực thể hiện một quyết định tương đối dễ hiểu đối với hầu hết các nhà đầu tư EB-5.  

Phương thức đầu tư trực tiếp thường được ưa thích bởi các nhà đầu tư nước ngoài tìm cách mở và vận hành các doanh nghiệp thương mại của riêng họ tại Hoa Kỳ. Những nhà đầu tư này đang tìm cách có toàn quyền kiểm soát các khoản đầu tư của họ và đang tìm cách xây dựng các doanh nghiệp thành công. Mục tiêu chung giữa các nhà đầu tư trực tiếp là mở rộng hoạt động kinh doanh hiện có của họ sang Hoa Kỳ và tăng lợi nhuận của họ.

Thông thường, điều này có nghĩa là nhà đầu tư muốn đầu tư vào một khu vực thành thị, thân thiện với doanh nghiệp hơn có thể đủ điều kiện trở thành TEA do tỷ lệ thất nghiệp tại địa phương. Hầu hết các nhà đầu tư nước ngoài không tìm cách mở các doanh nghiệp thương mại mới ở khu vực nông thôn, ngay cả khi các khu vực nông thôn tự động đủ điều kiện trở thành TEA. Nếu nhà đầu tư chọn đặt doanh nghiệp của mình ở một khu vực không đủ điều kiện là TEA, thì khoản đầu tư phải là $ 1,050,000 thay vì $ 800,000. Nói chung, các khoản đầu tư EB-5 trực tiếp phù hợp hơn với các nhà đầu tư mong muốn có quyền kiểm soát tốt hơn các khoản đầu tư của họ và hoạt động độc lập.

Đầu tư EB-5 thông qua các trung tâm khu vực là phương pháp đầu tư hình thức đầu tư phổ biến nhất cho đến nay vì nó cho phép mỗi nhà đầu tư để trở thành một phần của một doanh nghiệp thương mại mới như một nhà đầu tư thụ động với tối thiểu để có trách nhiệm quản lý hàng ngày. Trong đầu tư vào trung tâm khu vực, nhiều nhà đầu tư EB-5 thường được gộp lại với nhau để đầu tư vào một doanh nghiệp thương mại mới. Vì vốn EB-5 trong một dự án trung tâm khu vực có xu hướng chiếm một phần nhỏ trong tổng vốn dự án, nên cách tiếp cận gộp này thường dẫn đến một cơ hội việc làm lớn, cung cấp hơn 10 công việc cần thiết cho mỗi nhà đầu tư. Một bước đệm như vậy làm giảm căng thẳng đặt lên một nhà đầu tư EB-5. Đối với những người chọn đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư EB-5 chịu trách nhiệm cá nhân để đáp ứng yêu cầu 10 công việc cho mỗi nhà đầu tư.

BẢNG SO SÁNH HÌNH THỨC ĐẦU TƯ EB-5 TRỰC TIẾP & ĐẦU TƯ EB-5 GIÁN TIẾP QUA TRUNG TÂM KHU VỰC

Đặc điểmĐầu tư EB-5 trực tiếp (cá nhân)Đầu tư EB-5 gián tiếp qua trung tâm khu vực (Regional Center)
1. Trách nhiệm kiểm soát dự án đầu tư & việc thực hiện dự án đầu tưNhà đầu tư phải toàn quyền và có trách nhiệm kiểm soát dự án cũng như việc thực hiện dự án đầu tư của mình theo hướng kinh doanh của Mỹ, hoạt động như 1 doanh nghiệp thương mại mới.Việc kiểm soát dự án được thực hiện bởi Trung Tâm Vùng và Trung Tâm Vùng chịu trách nhiệm cung cấp báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo định kỳ cho nhà đầu tư.Nhà đầu tư không tham gia vào việc quản lý hay thực hiện dự án.
2. Lợi nhuận từ tiền đầu tưNhà đầu tư có thể có được lợi nhuận cao nếu doanh nghiệp hoạt động tốt và hiệu quảLãi suất cho dự án vay vốn thường rất thấp (không đáng kể)
3. Thủ tục giấy tờ, cung cấp bằng chứng về số lượng công việc làm tạo ra từ dự án cho Sở di trú MỹNhà đầu tư phải tự tiến hành thực hiện các thủ tục giấy tờ cần thiết để cập nhật tiến độ của dự án, cũng như thu thập bằng chứng công việc làm tạo ra từ dự án.Đơn vị quản lý dự án cung cấp các thông tin đầy đủ về số lượng công việc làm cho nhà đầu tư gửi cho Sở Di Trú Mỹ
4. Tính chất công việc làm tạo raToàn bộ phải là công việc làm trực tiếp tạo ra từ dự án ( không chấp nhận các công việc làm gián tiếp được tạo ra). Đây có lẽ là bất lợi lớn nhất của hinh thức đầu tư EB-5 trực tiếpĐược tính cả số lượng công việc làm trực tiếp & gián tiếp tạo ra từ dự án dựa trên chi phí đầu tư vào dự án. Vì thế các dự án thường có số việc làm thặng dư cao hơn số việc làm cần phải có của nhà đầu tư
5. Số tiền đầu tư800,000 USD vào khu vực việc làm mục tiêu (TEA).1,050,000 USD vào khu vực việc làm không phải khu vực viêc làm mục tiêu.Tuy nhiên số tiền đầu tư có thể vượt quá số tiền đầu tư qui định khi nhà đầu tư tự điều hành doanh nghiệp của riêng mình. Số tiền phát sinh này có thể vì để duy trì việc đảm bảo tạo ra 10 công việc làm trong thời gian 2 năm cho nhà đầu tư; và nếu doanh nghiệp thua lỗ, nhà đầu tư sẽ mất tiền đầu tư cũng như có rủi ro về việc đảm bảo thẻ xanh cho nhà đầu tư và gia đình800,000 USD vào khu vực việc làm mục tiêu (TEA).1,050,000 USD vào khu vực việc làm không phải khu vực viêc làm mục tiêu.Không có phát sinh thêm về số tiền đầu tư ban đầu.


Cho nên , khi tiến hành lựa chọn hình thức đầu tư EB-5 trực tiếp ( đầu tư cá nhân) thì điều mà nhà đầu tư cần cẩn trọng cân nhắc 1 cách kỹ lưỡng và chỉ nên tiến hành khi:

  • Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp phải có năng lực về tiếng Anh thành thạo.
  • Nắm bắt được thực tiễn kinh doanh của Hoa Kỳ, sẵn sàng bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức cho việc đầu tư này.
  • Nhà đầu tư trực tiếp cũng sẽ phải chi trả tất cả các chi phí cho 10 lao động tại Mỹ như tiền lương, bảo hiểm xã hội …v.v để duy trì số lượng 10 công việc này trong thời gian 2 năm và thường thì số tiền đầu tư EB-5 trực tiếp luôn cao hơn mức đầu tư 800,000 USD.
  • Nhà đầu tư EB-5 trực tiếp cần thực sự có động lực vô cùng mạnh mẽ để sở hữu và điều hành doanh nghiệp của riêng mình tại Mỹ.

Kết luận 

Nộp đơn xin thị thực EB-5 là một bước quan trọng để có được thẻ xanh Mỹ cho một công dân nước ngoài và gia đình của họ. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên trao đổi với công ty tư vấn EB-5 đủ điều kiện hoặc trung tâm khu vực được USCIS phê duyệt khi quyết định con đường tốt nhất để có được tình trạng thường trú nhân của Hoa Kỳ.

Sẵn sàng để bắt đầu hành trình EB-5 của bạn? Liên hệ chúng tôi để giúp bạn bắt đầu hồ sơ ngay hôm nay.

Đánh giá hồ sơ miễn phí