fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Mỹ » NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 CÓ THỂ BẮT ĐẦU NỘP I-526 BẮT ĐẦU THỨ 2 NGÀY 27.06.2022

NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 CÓ THỂ BẮT ĐẦU NỘP I-526 BẮT ĐẦU THỨ 2 NGÀY 27.06.2022

Vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022, Thẩm phán Vince Chhabria đã ban hành Lệnh cho Nguyên đơn (Behring) Lệnh cho một Lệnh Sơ bộ, ngay lập tức mở đầu cho chương trình Trung tâm Khu vực. Các nhà đầu tư của Trung tâm Khu vực EB-5 có thể bắt đầu nộp đơn I-526 của họ vào Thứ Hai, ngày 27 tháng 6 năm 2022.Thẩm phán Chhabria đã phán quyết rằng USCIS đã sai lầm khi cho rằng chương trình Trung tâm khu vực EB-5 mới theo Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 (“RIA”) đã hủy cấp phép tất cả các Trung tâm khu vực được chỉ định trước đó. Mặc dù phán quyết này không có nghĩa là USCIS không thể yêu cầu ủy quyền lại các Trung tâm Khu vực hiện có trong tương lai, nhưng hiện tại, cơ quan nhập cư phải tiếp tục coi tất cả các Trung tâm Khu vực hiện có là “ tạm được chấp thuận lại”.

Theo RIA, Trung tâm Khu vực EB-5 phải nộp cho USCIS đơn đăng ký đề nghị đầu tư cụ thể trước khi đăng ký các nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, việc chấp thuận đơn này không phải là điều kiện tiên quyết để các nhà đầu tư nộp đơn I-526 của họ.
Đọc đoạn trích dưới đây:

Điều quan trọng, đây là một hành động sơ bộ do tòa án thực hiện. Một kết quả vĩnh viễn vẫn chưa được xác định. Cho đến khi có quyết định mới từ tòa án hoặc USCIS công bố các quy tắc mới làm rõ việc thực hiện Đạo luật về tính liêm chính và tái cấp quyền EB-5 , các nhà đầu tư có thể nộp đơn xin thị thực EB-5 của họ theo các quy tắc hiện tại và được bảo vệ khỏi những thay đổi trong tương lai đối với chương trình vì các điều khoản Bất hồi tố được đưa vào luật gần đây nhất.

Quyết định bao gồm các tuyên bố rất rõ ràng từ tòa án:

Lỗi pháp lý – Thẩm phán Chhabria tuyên bố rằng quyết định hủy cấp phép các trung tâm khu vực hiện có của USCIS “gần như chắc chắn là lỗi pháp lý, bởi vì không rõ liệu Đạo luật liêm chính đã hủy cấp phép các trung tâm khu vực hiện tại hay cho phép chúng tiếp tục hoạt động theo chế độ mới của Quốc hội. ”

Vi phạm Quy tắc của Cơ quan – Trong phán quyết của mình, Thẩm phán Chhabria tuyên bố “Behring đã cho thấy cơ quan này đã vi phạm APA một cách cực kỳ mạnh mẽ.” Đạo luật Thủ tục Hành chính  xác định cách một cơ quan liên bang chứng minh rằng họ đã cân nhắc các lợi ích cạnh tranh khi tạo ra các quy định. Khi APA không được tuân thủ, các tòa án được cho là sẽ “gạt sang một bên”, “bỏ trống” hoặc đảo ngược các hành động của cơ quan.

Các trường hợp mới phải được phép – Việc hủy cấp phép đã ngừng nộp các trường hợp I-526 mới khiến sự tồn tại của các trung tâm khu vực bị đe dọa vì không thể tiến hành hoạt động kinh doanh mới. “Những trung tâm đó hiện phải được phép hoạt động trong cơ chế do Đạo luật tạo ra. Điều này bao gồm việc xử lý các đơn I-526 mới từ những người nhập cư đầu tư thông qua các trung tâm khu vực đã được ủy quyền trước đó. ”

Độ dài của Lệnh Sơ Bộ:

Phán quyết của tòa án rõ ràng rằng Lệnh cấm sơ bộ sẽ vẫn được áp dụng cho đến trước thời điểm :

Một phán quyết về phán quyết tóm tắt của Tòa án này; hoặc

Một quyết định hợp lý của cơ quan về cách các trung tâm khu vực nên được đối xử với sự không rõ ràng của Đạo luật Liêm chính.

Điều này có nghĩa là cơ quan có thể tranh luận tại tòa rằng lệnh đó là không chính xác (tập tóm tắt tiếp theo vào ngày 7 tháng 7 và phiên điều trần tiếp theo vào ngày 14 tháng 7) hoặc có thể tiến hành  “quy trình ra quyết định hợp lý” để đặt lại cách thức khu vực các trung tâm phải hoạt động theo luật mới.

Hiện tại, vì Lệnh sơ bộ đã được cấp, tất cả các trung tâm khu vực hiện có phải được coi là có thẩm quyền và có thể nộp đơn I-526 mới theo các điều khoản của Đạo luật về tính toàn vẹn và tái cấp phép EB-5.

Các Bước Tiếp Theo Tiềm Năng Của Trung Tâm Vùng

Với sự rõ ràng trong phán quyết của Thẩm phán Chhabria, cơ quan này phải đặt câu hỏi liệu họ có thể đảo ngược quyết định trong bản án tóm tắt cuối cùng của ông khi vụ án kết thúc hay không. Họ có thể kháng cáo lên Tòa phúc thẩm California nếu Thẩm phán Chhabria giữ nguyên quyết định của mình, nhưng trong thời gian này, việc hủy cấp phép của các trung tâm khu vực sẽ vẫn bị đảo ngược.

USCIS cũng có thể triển khai các biểu mẫu và quy định mới của mình thông qua việc xây dựng quy tắc.

APA nói rõ về cách thức tiến hành ra quyết định của cơ quan. Nói chung, các quy định mới phải trải qua thời gian thông báo và bình luận, tối thiểu có thể mất từ 30 đến 60 ngày. Trong lịch sử, phải mất ít nhất 12-18 tháng để các quy định phức tạp mới chuyển từ quy tắc đề xuất sang quy tắc cuối cùng.

Bộ An ninh Nội địa có khả năng công bố quy định mới ngay lập tức thông qua Quy tắc cuối cùng tạm thời “khi một cơ quan nhận thấy rằng họ có lý do chính đáng để ban hành quy tắc cuối cùng mà không cần công bố quy tắc được đề xuất trước.”

Lý do chính đáng thường vào các trường hợp:

  1. Trường hợp khẩn cấp,
  2. Khi thông báo trước sẽ phá hoại kế hoạch luật định cơ bản, hoặc
  3. Khi Quốc hội cho thấy họ có ý định từ bỏ các yêu cầu thông báo và bình luận.
  4. Tất nhiên, họ phải tuân theo APA hoặc mạo hiểm với một vụ kiện mới và yêu cầu lệnh.

Ý Nghĩa Cho Các Nhà Đầu Tư

Nhà đầu tư mới – Vì các trung tâm khu vực được ủy quyền lại, được phê duyệt và các trung tâm khu vực hiện tại với các dự án hiện có đã được nộp hồ sơ có thể nhận đầu tư và nộp đơn kiến nghị cho các nhà đầu tư. Các hồ sơ này sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu của luật mới và mức đầu tư, nhưng sau khi được chấp thuận đơn, các nhà đầu tư này sẽ được tổng hợp và xử lý bất kể những thay đổi trong tương lai của luật hoặc quy định.

Các nhà đầu tư hiện tại – Trong khi cơ quan này đã tuyên bố rõ ràng rằng điều khoản tổng hợp trong quy chế có nghĩa là các nhà đầu tư hiện tại không cần một trung tâm khu vực để xử lý, phán quyết này đảm bảo rằng các nhà đầu tư hiện tại sẽ có một đối tác trung tâm khu vực để chuyển đến trong trường hợp bất kỳ câu hỏi nào từ cơ quan trong quá trình của họ.

Vic & Partners hân hạnh được đồng hành cũng những Đối tác Quốc tế tuân thủ các biện pháp liêm chính trong luật mới bao gồm lưu trữ hồ sơ rõ ràng, quản lý quỹ của bên thứ ba và thông tin liên lạc nhất quán với nhà đầu tư. Chúng tôi đã xác nhận các trung tâm khu vực của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu mới bằng cách nộp đơn I-956. Chúng tôi đã xác nhận các trung tâm khu vực của chúng tôi đáp ứng các yêu cầu mới về nhóm quản lý của họ không có tiền sử hành vi sai trái bằng cách nộp các chứng nhận I-956H. Chúng tôi cũng tự tin rằng các kế hoạch kinh doanh của dự án của những đội ngũ đối tác luôn đáp ứng các yêu cầu được xác định trong các biểu mẫu I-956F và nhiều các dự án đã được phê duyệt theo quy trình nộp đơn I-924 trước đây .

Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tất cả khả năng của mình để làm việc với luật sư di trú, đại diện dự án, cũng như Trung tâm vùng để đảm bảo các đơn I-526 mới của Nhà đầu tư sẽ đáp ứng các yêu cầu được xác định trong luật mới. Chúng tôi mong muốn giúp các gia đình toàn cầu đầu tư vào Hoa Kỳ, tạo việc làm mới cho nền kinh tế Hoa Kỳ và mang lại lợi ích nhập cư cho các khách hàng của chúng tôi vì chúng tôi biết họ là một phần tích cực cho cộng đồng Hoa Kỳ.

Kể từ khi chương trình EB-5 Trung tâm Khu vực được ủy quyền lại vào tháng 3 năm nay, nhận thấy nhu cầu và sự quan tâm của nhà đầu tư rất cao, chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ các nhà đầu tư để tư vấn và lựa chọn những dự án phù hợp, an toàn nhất cho đầu tư EB5 hiện nay. Đây là cơ hội vàng cho các nhà đầu tư đầu tư và nộp đơn I-526 của họ, với ưu thế tình trạng của các quốc gia dễ bị tồn đọng như Ấn Độ hoặc Việt Nam vẫn đang hiển thị “Current” trong bản tin thị thực Visa Bulletin gần nhất, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu từ các quốc gia này sẽ tăng mạnh. 

Quý nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5vui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin

Đánh giá hồ sơ miễn phí