fbpx
 • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Chương Trình L-1A & EB-1C

L-1A: là dạng thị thực không định cư, cho phép thuyên chuyển một giám đốc điều hành hoặc người quản lý từ một trong các văn phòng nước ngoài đến một trong các văn phòng của họ ở Hoa Kỳ. Diện visa này cũng cho phép một công ty nước ngoài chưa có văn phòng trực thuộc tại Hoa Kỳ có thể cử một giám đốc điều hành hoặc người quản lý đến Hoa Kỳ với mục đích thành lập một công ty.

EB-1C là bước thứ 2 sau Visa L1A giúp Anh/Chị lấy Thẻ Xanh Mỹ vĩnh viễn. EB-1C yêu cầu đối tượng là quản lý hoặc giám đốc điều hành Đa quốc gia đã làm việc ít nhất 1 trong 3 năm trước đó bởi các liên kết ở nước ngoài, công ty mẹ, công ty con, hoặc chi nhánh của người sử dụng lao động Mỹ.

Asset 1
 • Hạn mức đầu tư

  $200.000-$600.000

 • Độ tuổi

  Không giới hạn độ tuổi

 • Ngôn ngữ

  Không cầu ngoại ngữ

 • Thời gian

  1 - 2 Năm

 • Được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, hoặc mua công ty và thực hiện công việc kinh doanh tại bất kỳ tiểu bang nào trên nước Mỹ
 • Đương đơn và người phụ thuộc (vợ/chồng và con cái độc thân dưới 21 tuổi) được phép sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ trong thời gian visa có hiệu lực
 • Vợ/chồng của người có visa L1 có thể tìm việc làm tại Mỹ.
 • Con dưới 21 tuổi của người có visa L1 được hưởng những quyền lợi giáo dục tương đương công dân Mỹ.
 • Đương đơn cùng gia đình có thể xin visa EB-1C và lấy thẻ xanh sau 1 năm sinh sống, làm việc tại Mỹ nếu doanh nghiệp tại Mỹ đạt một số điều kiện nhất định

ĐIỀU KIỆN – CHỦ DOANH NGHIỆP

Công ty tại Việt Nam đã hoạt động tối thiểu 2 năm, có lợi nhuận và đóng thuế doanh nghiệp đầy đủ

Tính chất của công ty tại Mỹ và Việt Nam (chức năng kinh doanh) không cần phải giống nhau nhưng phải chứng minh được sự liên hệ giữa công ty Việt Nam và công ty Mỹ (công ty mẹ, chi nhánh, công ty con, hoặc liên kết, gọi chung là tổ chức đủ điều kiện)

Công ty tại Mỹ có thể thành lập mới hoặc đang hoạt động, có kế hoạch kinh doanh và phát triển trong 5 năm để chứng minh nhu cầu thuyên chuyển quản lý

Cả hai công ty phải có trụ sở hoạt động

Chứng minh có đủ khả năng để thuyên chuyển nhân viên sang Mỹ

ĐIỀU KIỆN – QUẢN LÝ CẤP CAO

Người sử dụng lao động phải có mối quan hệ đủ điều kiện với một công ty nước ngoài (công ty mẹ, công ty con, liên kết)

Người lao động đã làm việc cho công ty nước ngoài trong một (1) năm liên tục trong vòng ba (3) năm

Nhân viên đủ điều kiện đến Hoa Kỳ để thành lập văn phòng mới sẽ được phép lưu trú ban đầu tối đa là một (1) năm. Tất cả các nhân viên đủ tiêu chuẩn khác sẽ được phép lưu trú ban đầu tối đa là ba (3) năm

Thời gian lưu trú tối đa cho tất cả nhân viên L-1 A là bảy (7) năm. Thời gian xử lý thị thực L-1A có thể mất sáu (6) tháng. (Nếu sử dụng gói xử lý hồ sơ USCIS ”cao cấp”, thời gian xử lý giảm xuống còn 15 ngày.)

Đương đơn chính L-1A và các thành viên trong gia đình có thể dành nhiều hoặc ít thời gian ở Mỹ tùy ý.

Người nộp đơn xin thị thực L-1A có thể chuyển đổi trạng thái của họ sang EB-1C (thẻ xanh) khi đã đủ điều kiện; Hoặc nếu không, hãy chuyển đổi trạng thái sang EB-5 (thẻ xanh) với điều kiện là các tiêu chí đầu tư được đáp ứng.

Điệu Kiện Tham Gia EB-1C

 • Dành cho chủ doanh nghiệp sở hữu visa L1-A
 • Doanh nghiệp tại Mỹ có hơn 10 nhân viên (Tuỳ mô hình kinh doanh)
 • Kết quả kinh doanh đạt lợi nhuận sau khi trừ đi các khoản chi phí

DỰ ÁN GROUP 13: 38TH AVE & THOMSON

DỰ ÁN COTA VERA – SAN DIEGO, CALIFORNIA

Các Diện Định cư Mỹ khác

Đối tác quốc tế

1
4
5
9
6
7
8
10
3

Đánh giá hồ sơ miễn phí