fbpx
 • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Mỹ » Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 12/2022

Bản Tin Visa Bulletin Mỹ Tháng 12/2022

USCIS Hoa Kỳ đã phát hành Bản tin Thị thực tháng 12 năm 2022. Bản tin này tóm tắt tình trạng đơn nhập cư trong tháng 12: “Ngày Ưu tiên Phê duyệt” và “Ngày Tiếp nhận Đơn” cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nhập cư nên được thông báo để thu thập và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia.

Sau đây là cách các hạng mục EB-1, EB-2 và EB-3 có sự thay đổi vào tháng 12:

 • EB-1 trên toàn thế giới sẽ ở mức hiện tại. Tuy nhiên, EB-1 Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến ​​sẽ đẩy lùi sang năm 2023;
 • EB-2 trên toàn thế giới lùi về ngày 1 tháng 11 năm 2022 và Ngày nộp hồ sơ sẽ là ngày 1 tháng 12 năm 2022, một dấu hiệu của những điều sắp xảy ra;
 • EB-2 Ấn Độ sẽ thụt lùi hơn 6 tháng cho đến ngày 8 tháng 10 năm 2011. Ngày nộp đơn sẽ không thay đổi;
 • EB-2 Trung Quốc sẽ không thay đổi;
 • EB-3 trên toàn thế giới sẽ vẫn hiện hành (Current) ;
 • EB-3 Ấn Độ sẽ tiến tới ngày 15 tháng 6 năm 2012 trong hơn 2 tháng và Ngày nộp hồ sơ sẽ tiến tới ngày 1 tháng 8 năm 2012; và
 • EB-3 Trung Quốc sẽ tiến lên trong 6 tuần đến ngày 1 tháng 8 năm 2018 và Ngày nộp đơn đến ngày 1 tháng 9 năm 2018.

USCIS đã thông báo Thời điểm nộp Đơn xin Điều chỉnh Tình trạng của Bạn cho các Thị thực Ưu tiên được Bảo lãnh bởi Gia đình hoặc Dựa trên Việc làm: Tháng 12 năm 2022

Vào tháng 12, USCIS sẽ chấp nhận các đơn đăng ký tình trạng điều chỉnh dựa trên việc làm có ngày ưu tiên sớm hơn Biểu đồ Ngày nộp hồ sơ được liệt kê trong Bản tin Thị thực.

Biểu đồ Ngày Hành động Cuối cùng và Ngày Nộp hồ sơ trong Bản tin Visa diện Việc làm (EB5)

Trong tháng 12/2022, diện đầu tư định cư EB5 gián tiếp ở Việt Nam vẫn tiếp tục được duy trì ở trạng thái current (hiện tại) cho cả 2 Bảng A (Ngày Ưu tiên phê duyệt) và B (Ngày Tiếp nhận đơn)

 • Theo tỉ lệ phân bổ các nhóm visa diện lao động, số lượng visa cho chương trình EB-5 chiếm 7,1% toàn bộ visa diện việc làm (Employment Based – EB). Trong đó, 32% được phân bổ cho diện đầu tư gián tiếp.
 • Ngày giới hạn của Trung Quốc đối với EB5 không hạn chế (nghĩa là số lượng thị thực nhập cư EB5 không dành riêng cho nông thôn, tỷ lệ thất nghiệp cao và các dự án cơ sở hạ tầng), vẫn được đặt vào ngày 22 tháng 3 năm 2015.
 • Trong khi đó, ngày giới hạn EB5 không hạn chế của Ấn Độ vẫn được giữ nguyên vào ngày 8 tháng 11 năm 2019.

Quý nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo chương trình Định cư Mỹvui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.

Đánh giá hồ sơ miễn phí