fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Mỹ » BẢN TIN VISA BULLETIN THÁNG 7/2022: VIỆT NAM TIẾP TỤC TRẠNG THÁI “CURRENT” CHO DIỆN EB-5

BẢN TIN VISA BULLETIN THÁNG 7/2022: VIỆT NAM TIẾP TỤC TRẠNG THÁI “CURRENT” CHO DIỆN EB-5

Bản tin này tóm tắt tình trạng sẵn số lượng người nhập cư trong tháng 7: “Ngày hành động cuối cùng” và “Ngày nộp đơn”, và bản tin này cũng cho biết khi nào người nộp đơn xin thị thực nhập được thông báo để thu thập và nộp tài liệu cần thiết cho Trung tâm thị thực quốc gia.

ĐINH CƯ DIỆN BẢO LÃNH GIA ĐÌNH

1. Thứ nhất (F1): Con trai và con gái chưa kết hôn của công dân Mỹ

2. Thứ hai (F2): Vợ / chồng và Con cái, Con trai và Con gái chưa kết hôn của Thường trú nhân:

  • (F2A) Vợ / chồng và Con cái của Thường trú nhân
  • (F2B) Con trai và Con gái chưa kết hôn (21 tuổi trở lên) của Thường trú nhân

3. Thứ ba (F3): Con trai và con gái đã kết hôn của công dân Mỹ

4. Thứ tư (F4): Anh chị em của Công dân Mỹ trưởng thành

Ngày Hành Động Cuối Cùng

Ngày Nộp Đơn Xin Visa

ĐỊNH CƯ DIỆN LAO ĐỘNG

Thứ nhất (EB-1): Lao động ưu tiên, hạng mức phân bổ diện lao động ưu tiên là 28,6% visa,  dựa trên việc làm cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-4, EB-5 vào năm tài chính trước.

Thứ hai (EB-2): Lao động của các ngành nghề có bằng cấp cao hoặc người có khả năng đặc biệt (EB-2): mức phân bổ là 28,6% visa dựa trên việc làm, cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1 vào năm tài chính trước.

Thứ ba (EB-3): Lao động tay nghề, lao động chuyên nghiệp và lao động khác: mức phân bổ dựa trên việc làm là 28,6%, cộng thêm visa còn dư chưa cấp phát hết của diện EB-1, EB-2 vào năm tài chính trước. Tuy nhiên, diện “Lao động khác” không được vượt quá 10,000 visa mỗi năm.

Thứ tư (EB-4): Diện nhập cư đặc biệt: mức phân bổ là 7,1% visa trên toàn thế giới.

Thứ năm (EB-5): Tạo việc làm: 7,1% mức trên toàn thế giới, trong đó 32% dành riêng như sau: 20% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực nông thôn; 10% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao; và 2% dành cho những người nhập cư đủ tiêu chuẩn đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng. 68% còn lại không được bảo quản và được phân bổ cho tất cả những người nhập cư đủ tiêu chuẩn khác.

Ngày Hành Động Cuối Cùng

Ngày Nộp Đơn Xin Visa Cho Việc Làm

DANH MỤC DI TRÚ ĐA DẠNG (DV) TRONG THÁNG 7

Mục 203 (c) của INA cung cấp tới 55.000 thị thực nhập cư mỗi năm tài chính để tạo cơ hội nhập cư bổ sung cho những người đến từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp trong năm năm trước đó. NACARA quy định rằng bắt đầu với DV-99 và trong thời gian cần thiết, tối đa 5.000 trong số 55.000 thị thực đa dạng được phân bổ hàng năm sẽ được cung cấp để sử dụng theo chương trình NACARA. Điều này sẽ dẫn đến việc giảm giới hạn hàng năm DV-2022 xuống còn khoảng 54.850. Thị thực DV được chia cho sáu khu vực địa lý. Không một quốc gia nào có thể nhận được hơn bảy phần trăm thị thực đa dạng hiện có trong bất kỳ một năm nào.

Vào tháng Bảy, số người nhập cư trong danh mục DV có sẵn cho những người nộp đơn DV-2022 đủ điều kiện được tính phí cho tất cả các khu vực / quốc gia đủ điều kiện như sau. Khi số giới hạn phân bổ được hiển thị, thị thực chỉ có sẵn cho những người nộp đơn có số xếp hạng xổ số khu vực DV BÊN DƯỚI số giới hạn phân bổ được chỉ định:

Quyền được hưởng tình trạng nhập cư trong diện DV chỉ kéo dài đến cuối năm tài chính (thị thực) mà người nộp đơn được chọn trong cuộc xổ số. Năm quyền lợi cho tất cả những người đăng ký chương trình DV-2022 kết thúc kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2022. Thị thực DV có thể không được cấp cho những người nộp đơn DV-2022 sau ngày đó. Tương tự như vậy, vợ / chồng và con cái đi cùng hoặc đi theo tham gia các hiệu trưởng DV-2022 chỉ được hưởng trạng thái DV phái sinh cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. Visa DV có sẵn cho đến cuối năm tài chính 2022 không thể được chấp nhận. Số lượng có thể hết trước ngày 30 tháng 9.

CÁC LOẠI NGÂN HÀNG NGÂN HÀNG ĐA DẠNG (DV) SẼ ÁP DỤNG TRONG THÁNG 8

Đối với tháng 8, số người nhập cư trong danh mục DV có sẵn cho những người nộp đơn DV-2022 đủ điều kiện được tính phí cho tất cả các khu vực / quốc gia đủ điều kiện như sau. Khi số giới hạn phân bổ được hiển thị, thị thực chỉ có sẵn cho những người nộp đơn có số xếp hạng xổ số khu vực DV BÊN DƯỚI số giới hạn phân bổ được chỉ định:

Quý nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5vui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.

Đánh giá hồ sơ miễn phí