fbpx
 • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Mỹ » “ĐẠO LUẬT VỀ LIÊM CHÍNH VÀ CẢI CÁCH EB-5 NĂM 2022” ĐÃ ĐƯỢC KÝ VÀ THÔNG QUA THÀNH LUẬT

“ĐẠO LUẬT VỀ LIÊM CHÍNH VÀ CẢI CÁCH EB-5 NĂM 2022” ĐÃ ĐƯỢC KÝ VÀ THÔNG QUA THÀNH LUẬT

Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 (EB-5 Regional Center Program) đã hết hạn vào tháng 6 năm 2021. Kể từ đó, Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 đã ở trong tình trạng rắc rối như luyện ngục, với những người nộp đơn không chắc chắn về tình trạng và quyền của mình.

Vào đầu tuần này, Hạ viện Hoa Kỳ và Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật phân bổ bao gồm 39 trang văn bản ủy quyền lại Chương trình Trung tâm Vùng EB-5, còn được gọi là “Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022”.

Văn bản của luật có thể được tìm thấy ở đây (trang 2741 trong văn bản; phần về cải cách EB-5, bắt đầu từ trang 2609).

Sau khi được Tổng thống Biden ký thành luật, Đạo luật về liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022 sẽ thực hiện những thay đổi sau:

 • Chương trình Trung tâm Khu vực EB-5 sẽ được tiếp tục ủy quyền lại đến ngày 30 tháng 9 năm 2027
 • Khoản đầu tư tối thiểu 800.000 đô la nếu đầu tư vào Khu vực việc làm định hướng (TEA)
 • Khoản đầu tư tối thiểu $ 1,050,000 nếu đầu tư bên ngoài TEA
 • Bắt đầu từ năm 2027, số tiền đầu tư tối thiểu sẽ được điều chỉnh lại theo lạm phát 5 năm một lần
 • Bộ An ninh Nội địa xác định những gì đủ điều kiện là một TEA
 • 20% thị thực EB-5 được phân bổ cho đầu tư vào các khu vực nông thôn, 10% thị thực EB-5 được phân bổ cho đầu tư vào các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao và 2% thị thực EB-5 được phân bổ cho các dự án cơ sở hạ tầng (công trình công cộng của chính phủ)
 • Điều chỉnh tình trạng có sẵn cho những người nộp đơn I-526 mới đã cư trú tại Hoa Kỳ
 • Các biện pháp bảo vệ mới dành cho trẻ em đến 21 tuổi trong quá trình cấp thị thực EB-5
 • Phí mới, thời gian xử lý nhanh hơn
 • Các biện pháp bảo vệ toàn vẹn và cải cách để giám sát và đảm bảo tính toàn vẹn của Chương trình Trung tâm Vùng 
 • Làm rõ về nguồn tiền liên quan đến quà tặng và phí quản lý
 • Các quy trình được tiến hành để phân bổ lại vốn đầu tư, nếu một trung tâm khu vực hoặc doanh nghiệp thương mại mới đóng cửa

Dự luật mới cũng nêu rõ những đương đơn trước đây đã tham gia Chương trình Trung tâm Vùng  EB-5 sẽ được bảo vệ và đơn của họ sẽ được xử lý.

Đây là một tin tuyệt vời cho Chương trình Trung tâm Vùng EB-5. Với hướng dẫn pháp lý mới được áp dụng, các nhà đầu tư nhập cư có thể biết rằngrằng họ có thể tham gia vào Chương trình Trung tâm Vùng EB-5, theo một chế độ pháp lý được quy định đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu quả.

Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 hoặc các chương trình định cư khác của công ty, vui lòng để lại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của VIC & Partners sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin

Đánh giá hồ sơ miễn phí