fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Mỹ » VỐN ĐẦU TƯ EB-5 CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHOẢN VAY KHÔNG?

VỐN ĐẦU TƯ EB-5 CÓ THỂ ĐẾN TỪ KHOẢN VAY KHÔNG?

Đối với các nhà đầu tư EB-5 ở khắp mọi nơi, một trong những quyết định quan trọng nhất cần đưa ra là chọn cách cấp vốn cho khoản đầu tư EB-5 của họ. 

Các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn có sẵn để cấp vốn cho khoản đầu tư của họ, bao gồm cả việc sử dụng tiền cho vay. 

YÊU CẦU EB-5

Chương trình EB-5 cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài và gia đình trực hệ của họ thẻ xanh để đổi lấy việc đầu tư và tham gia vào một liên doanh kinh doanh mới, và tạo ra ít nhất 10 công việc toàn thời gian ở Mỹ. 

Khoản đầu tư tối thiểu cần thiết sẽ phụ thuộc vào địa điểm kinh doanh của nhà đầu tư. Các khu vực nông thôn hoặc các khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn mức trung bình có thể được chỉ định là khu vực việc làm mục tiêu (TEA) và các doanh nghiệp nằm trong TEA chỉ yêu cầu đầu tư 800.000 đô la. 

Các doanh nghiệp không nằm trong TEA sẽ có yêu cầu đầu tư cao hơn là 1.000.000 đô la. 

Các nhà đầu tư cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng cho USCIS rằng các khoản tiền đầu tư của họ đã được cung cấp một cách hợp pháp.

TÀI TRỢ CHO KHOẢN ĐẦU TƯ EB-5 CỦA BẠN

Như chúng tôi đã nói trước đó, có một số tùy chọn có sẵn để tài trợ cho khoản đầu tư EB-5, bao gồm cả việc sử dụng tiền cho vay. 

Mặc dù các khoản cho vay luôn là nguồn vốn có thể chấp nhận được đối với các nhà đầu tư EB-5, các hướng dẫn của USCIS về việc liệu tiền cho vay có cấu thành ‘tiền mặt’ hay ‘nợ nần’ thường khiến các nhà đầu tư bối rối. 

Theo hướng dẫn của USCIS, nhà đầu tư EB-5 có thể sử dụng các khoản vay từ một tổ chức cho vay hoặc một cá nhân làm nguồn vốn cho khoản đầu tư EB-5 của họ. 

Khoản vay có thể được sử dụng làm nguồn tiền duy nhất cho khoản v của bạn hoặc được sử dụng kết hợp với các nguồn vốn khác như tiền mặt hoặc bán tài sản. Toàn bộ số tiền của khoản vay phải được đảm bảo bằng tài sản cá nhân của nhà đầu tư. 

Mặc dù các phán quyết gần đây của tòa án có thể dẫn đến sự thay đổi chính sách của USCIS và việc chấp thuận các đơn yêu cầu sử dụng khoản vay không có bảo đảm, nhưng lựa chọn an toàn nhất để đảm bảo được chấp thuận cho thị thực EB-5 khi sử dụng khoản vay làm nguồn vốn là khoản vay đó được bảo đảm bởi cá nhân tài sản. 

CHỨNG MINH NGUỒN QUỸ

Các nhà đầu tư sử dụng khoản vay để tài trợ cho khoản đầu tư EB-5, họ sẽ cần cung cấp cho USCIS tài liệu chứng minh khoản vay hợp pháp. Chính những tài liệu mà nhà đầu tư xuất trình sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh và loại khoản vay họ đã sử dụng. 

Ngoài hợp đồng cho vay, bạn cũng sẽ cần cung cấp bằng chứng rằng các tài sản đảm bảo khoản vay của bạn đã được thu thập một cách hợp pháp. 

Điều này có thể yêu cầu nhà đầu tư cung cấp cho USCIS bằng chứng quyền sở hữu nhà; hợp đồng mua bán; tài liệu nguồn vốn cho khoản trả trước và tài liệu về nguồn vốn thanh toán lãi và gốc định kỳ.   

Nếu khoản vay của bạn được cung cấp bởi một cá nhân chứ không phải một tổ chức, bạn cũng có thể cần cung cấp tài liệu chứng minh rằng khoản tiền cho bạn vay là có nguồn gốc hợp pháp. 

Mặc dù thủ tục giấy tờ theo yêu cầu của USCIS có thể đòi hỏi nhiều khó khăn, nhưng các nhà đầu tư không nên để điều đó cản trở việc nộp đơn xin thị thực EB-5. 

Có được thị thực EB-5 cung cấp một trong những con đường nhanh nhất hiện có để nhận tình trạng thường trú nhân tại Hoa Kỳ và cơ hội trở thành Công dân Hoa Kỳ đầy đủ. 

Sẵn sàng để bắt đầu hành trình EB-5 của bạn? Liên hệ chúng tôi để giúp bạn bắt đầu hồ sơ ngay hôm nay.

Đánh giá hồ sơ miễn phí