fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Nhập Tịch » THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP TỊCH DOMINICA

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP TỊCH DOMINICA

Chính sách Thay đổi Phí Đầu tư Bất động sản và Định nghĩa Mới về Người phụ thuộc của Chương trình Dominica CIP sẽ có hiệu lực vào tuần tới

Sau khi Quy định về Chính sách Đầu tư và Nhập tịch (sửa đổi) của Dominica năm 2022 được công bố, chương trình CIP sẽ chính thức áp dụng một loạt các thay đổi đối với định nghĩa về người phụ thuộc, cũng như cơ cấu phí của chính phủ dành cho hồ sơ theo cả 2 diện đầu tư và quyên góp.

Theo đó, chính sách mới này sẽ loại bỏ anh/chị em ruột của đương đơn khỏi danh sách người phụ thuộc, áp đặt giới hạn tuổi đối cha/mẹ và ông/bà đi kèm, và quy định bằng cấp cao hơn cho những người phụ thuộc là con cái trưởng thành  (trừ trường hợp là con gái chưa lập gia đình) – bắt đầu có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9.

Những thay đổi đáng kể về định nghĩa của ” người phụ thuộc”:

  • Để được coi là người phụ thuộc, con cái tuổi thành niên (18-30 tuổi) của đương đơn chính, ngoài việc được hỗ trợ tài chính “đáng kể” bởi người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng của đương đơn, phải đang theo học tại một cơ sở giáo dục đại học hoặc cao hơn được Nhà nước công nhận.
  • Trường hợp ngoại lệ chỉ được áp dụng cho con gái chưa lập gia đình. Đối tượng này không yêu cầu phải đang theo học tại 1 cơ sở Đại học/Cao học được công nhận, miễn là họ dưới 25 tuổi và đang sống cùng và được hỗ trợ toàn bộ tài chính bởi người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng của đương đơn.
  • Cha/mẹ hoặc ông/bà của người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng của đương đơn chỉ được coi là phụ thuộc nếu họ (ngoài việc được hỗ trợ đáng kể bởi người nộp đơn chính hoặc vợ / chồng đương đơn) trên 65 tuổi. Trước đây, không có độ tuổi tối thiểu nào được quy định cho người phụ thuộc là cha/mẹ hoặc ông/bà.
  • Các quy định mới cũng bãi bỏ việc cho phép anh/chị em của người nộp đơn chính hoặc vợ /chồng của đương đơn đủ điều kiện trở thành người phụ thuộc, do đó anh/chị em sẽ không được phép đi kèm khi nộp hồ sơ – một lựa chọn đã từng được phê duyệt vào tháng 6 năm 2020.

Những thay đổi đáng kể về phí chính phủ đối với các hồ sơ nộp theo diện đầu tư bất động sản của chương trình

  • Vì anh chị em ruột không còn đủ điều kiện để được coi là người phụ thuộc trong mọi trường hợp, các khoản phí liên quan đến anh/chị em phụ thuộc sẽ được xóa bỏ.
  • Phí cố định cho gia đình có 07 thành viên đã bị loại bỏ và hiện chỉ áp dụng cho các gia đình có tối đa 06 thành viên. Do đó, những người phụ thuộc bổ sung kể từ thành viên thứ 6 trong gia đình sẽ bị yêu cầu đóng 1 khoản phí phát sinh là 25.000USD/người.

Những thay đổi nhỏ về phí chính phủ đối với các hồ sơ nộp theo diện quyên góp EDF

  • Cũng giống như phí đầu tư bất động sản, vì anh/chị em ruột không còn đủ điều kiện được coi là người phụ thuộc trong mọi trường hợp, nên các khoản phí liên quan đến anh/chị em phụ thuộc sẽ được xóa bỏ.
  • Phí cho người phụ thuộc đủ điều kiện khi gia đình có hơn 4 thành viên hiện được phân loại dựa trên độ tuổi của người phụ thuộc. Phí cho người phụ thuộc bổ sung dưới 18 tuổi là 25.000USD, và 50.000USD cho người trên 18 tuổi.

Quý nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo chương trình Châu Âuvui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin.

Đánh giá hồ sơ miễn phí