fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Châu Âu » USCIS CÔNG BỐ GIẢI PHÁP GIẢM TRÌNH TRẠNG TỒN ĐỌNG HỒ SƠ

USCIS CÔNG BỐ GIẢI PHÁP GIẢM TRÌNH TRẠNG TỒN ĐỌNG HỒ SƠ

Để giảm tải lượng hồ sơ tồn đọng tại các đại lý, USCIS đã thiết lập các mục tiêu mới về chu kỳ xử lý nội bộ vào tháng 3 năm 2022. Các chỉ số mới này là quy chuẩn hướng dẫn quá trình giảm tồn đọng hồ sơ cho các cán bộ USCIS và có tác động trực tiếp đến thời gian xử lý hồ sơ tại các đại lý. Khi chu kỳ được rút ngắn, thời gian xử lý sẽ nhanh hơn, các ứng viên và đương đơn sẽ nhận được kết quả sớm hơn. USCIS sẽ nâng cao năng lực, cải tiến công nghệ và mở rộng nhân sự để đạt được những mục tiêu mới này vào cuối năm tài chính 2023.

Hiện tại, thời gian xử lý hồ sơ đăng công khai tại các đại lý cho thấy khoảng thời gian USCIS đã mất để hoàn thành 80% các hồ sơ được thụ lý trong sáu tháng qua. Trong nội bộ, USCIS giám sát số lượng các trường hợp còn tồn đọng thông qua chỉ số chu kì xử lý hồ sơ. Thời gian của mỗi chu kỳ đo lường số tháng các hồ sơ trong từng nhóm visa còn phải chờ để nhận kết quả cuối cùng. Thời gian chu kỳ là thước đo để các phòng ban của USCIS sử dụng khi đánh giá tiến độ giảm tồn đọng và xử lý hồ sơ tại các đại lý.

Quý nhà đầu tư quan tâm đến chương trình đầu tư định cư Mỹ EB5 hoặc các chương trình định cư khác của công ty, vui lòng để lại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của VIC & Partners sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin

Đánh giá hồ sơ miễn phí