fbpx
  • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Châu Âu » USCIS LÀM RÕ QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC TÁI CHỈ ĐỊNH TRUNG TÂM VÙNG

USCIS LÀM RÕ QUAN ĐIỂM VỀ VIỆC TÁI CHỈ ĐỊNH TRUNG TÂM VÙNG

Vào ngày 29 tháng 4, USCIS đã tổ chức một buổi họp để lắng nghe và thông báo cho các bên liên quan của Chương trình EB-5 về những thay đổi đối với chương trình đầu tư thông qua trung tâm vùng, giải quyết các vấn đề, mối quan tâm của họ liên quan đến Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5. Điều quan trọng USCIS đã làm rõ tại phiên họp này là các trung tâm vùng đã tồn tại trước không còn được phê duyệt và chỉ định là trung tâm vùng đủ điều kiện sau khi chương trình hết hiệu lực vào tháng 6 năm 2021. Theo thông tin trên trang web từ Sở di trú Hoa Kỳ USCIS “Các đơn vị đang tìm cách để đạt đủ điều kiện là một Trung tâm vùng được chỉ định cần phải nộp Mẫu đơn I-956 – Đơn xin cho Trung tâm vùng được Chỉ định. USCIS sẽ thông báo biểu mẫu mới này, bao gồm các hướng dẫn về biểu mẫu, với thông tin bổ sung về quy trình nộp đơn trước ngày 14 tháng 5 năm 2022. ”

Các Trung Tâm Vùng Và Nhà Đầu Tư Sẽ Ảnh Hưởng Như Thế Nào?

Thông báo của USCIS về chính sách này có phần hơi bất ngờ vì văn bản của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 không đề cập đến yêu cầu đối với các trung tâm vùng hiện tại phải chỉ định lại theo luật mới. Thay vào đó, chính sách này dựa trên cách giải thích của USCIS về dự luật. Đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là chính sách mới đã đặt các trung tâm vùng hiện tại vào tình trạng lấp lửng, vì họ không còn được coi là Trung tâm vùng một cách hợp pháp theo Đạo luật về tính hoàn thiện và cải cách EB-5. Những tổ chức này như USCIS đề cập đến, sẽ cần phải có bộ đơn I-956 đã được phê duyệt để được chỉ định làm trung tâm vùng và tiếp tục hỗ trợ cho các đơn I-526 mới trong tương lai.

Điều này rõ ràng đặt ra vấn đề đối với các nhà đầu tư có I-526 đã được phê duyệt nhưng vẫn chưa nhận được nhận thị thực EB-5, vì đơn bảo lãnh của họ không còn được liên kết với một trung tâm vùng được chỉ định. Tuy nhiên, USCIS đã thông báo rằng các nhà đầu tư vẫn có thể đủ điều kiện, “bằng cách chứng minh sự tuân thủ với các yêu cầu hiện hành khác (chủ yếu là đầu tư và tạo việc làm, bao gồm tạo việc làm gián tiếp như được cung cấp theo quy chế cũ).”

Điều đáng quan tâm nhất về chính sách này là nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các trung tâm vùng, những người không nộp đơn xin chỉ định lại. Theo thông báo của USCIS, các trung tâm vùng chỉ cần nộp I-956 nếu họ muốn hỗ trợ các kiến nghị của nhà đầu tư mới trong tương lai. Ngoài ra, cơ quan sẽ không chấp nhận mẫu I-924A, chứng nhận hàng năm về trung tâm vùng, từ các trung tâm vùng hiện có không nộp đơn xin chỉ định lại. Điều này có thể dẫn đến tình huống USCIS sẽ có ít giám sát đối với các trung tâm vùng hiện có (với các dự án và nhà đầu tư đang hoạt động) chọn không đăng ký chỉ định lại.

Có vẻ như, quyết định hủy cấp phép của USCIS đối với tất cả các trung tâm vùng hiện tại và yêu cầu họ nộp mẫu đơn I-956 có thể gây ra những hậu quả không mong muốn. Thay vì cho phép chương trình trung tâm vùng EB-5 khởi động lại suôn sẻ, cơ quan này đã tạo ra những rào cản cho chương trình đầu tư EB-5 sau khi đã dành gần một năm trong tình trạng lấp lửng chờ Quốc hội ủy quyền lại chương trình. Đáng chú ý là quyết định của cơ quan từ bỏ quyền giám sát đối với các trung tâm vùng hiện tại không nộp đơn xin chỉ định lại sẽ đi ngược lại mục tiêu của Đạo luật về tính liêm chính và cải cách EB-5 là đảm bảo tính liêm chính và trách nhiệm giải trình trong chương trình. Việc kiện tụng thách thức chính sách chỉ định lại đã được trung tâm vùng Behring đệ trình, nhưng vẫn còn phải xem USCIS có sẵn sàng xem xét giải quyết hay không.

Quý nhà đầu tư quan tâm đến dự án theo chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5, vui lòng để lại thông tin tại mẫu đơn bên dưới. Bộ phận tư vấn của chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi nhận được thông tin

Đánh giá hồ sơ miễn phí