fbpx
 • Tòa Nhà Vietcombank Tower, Lầu 21, số 5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCMC, Viet Nam

Trang chủ » Tin tức » Định Cư Mỹ » NHỮNG ĐIỀU CẦN XÁC MINH TRƯỚC KHI MUA DOANH NGHIỆP TẠI MỸ

NHỮNG ĐIỀU CẦN XÁC MINH TRƯỚC KHI MUA DOANH NGHIỆP TẠI MỸ

Một danh sách những điều cần thẩm định

Một trong những giai đoạn cuối cùng của việc mua một doanh nghiệp là thẩm định. Tại thời điểm này, bạn đã đưa ra đề nghị mua một doanh nghiệp. Bạn đã gặp chủ sở hữu, xem xét tài chính và cơ hội có vẻ lý tưởng. Sau khi thương lượng qua lại, cuối cùng hai người cũng thống nhất được một thỏa thuận. Tuy nhiên, thỏa thuận này phải tuân theo một số trường hợp dự phòng nhất định trước khi nó được chốt.

Thẩm định khi mua một doanh nghiệp là gì?

Thẩm định là quá trình xác minh thông tin về doanh nghiệp do người bán cung cấp là đúng và chính xác. Trong hầu hết tất cả các giao dịch mua bán, thẩm định là một điều kiện của đề nghị của người mua. Các điều kiện kinh doanh phải đáp ứng mong đợi của người mua trước khi giao dịch cuối cùng được kết thúc. Nếu có bất kỳ vấn đề nào được phát hiện, đây là lúc chúng phải được giải quyết. Hãy nhớ chuẩn bị trước cho phần này của quy trình.

Những gì nên được bao gồm trong một danh sách kiểm tra thẩm định?

Danh sách kiểm tra thẩm định cần bao gồm một số khía cạnh của doanh nghiệp tiềm năng, bao gồm các tài liệu tài chính, các vấn đề pháp lý, hoạt động, quan hệ nhân viên, cũng như tất cả tài sản, sản phẩm và dữ liệu khách hàng. Thẩm định là một quá trình phức tạp và không nên được tiến hành nếu không có sự hỗ trợ của kế toán và luật sư của bạn. Cân nhắc việc thuê các chuyên gia để hỗ trợ quá trình này.

1. Xem xét và xác minh tất cả các thông tin tài chính.

Điều này bao gồm các báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong ba năm qua. Hãy nhớ rằng hầu hết các tài chính doanh nghiệp nhỏ đã được người bán tổng hợp với mục tiêu giảm thiểu thuế, vì vậy họ sẽ cần giải thích mọi thứ chi tiết, bao gồm cả lợi ích của chủ sở hữu (SDE) và dòng tiền. Kế toán của bạn nên gặp kế toán của người bán để xem xét, xác minh và có thể đúc lại tất cả các con số. Đây là những tài liệu bạn muốn xem lại:

 • Tài chính: Báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán, sổ cái, các khoản phải trả và phải thu
 • Báo cáo tín dụng
 • Khai thuế trong ít nhất ba năm qua
 • Tất cả các khoản nợ, các điều khoản của chúng và mọi khoản nợ tiềm tàng
 • Phân tích tỷ suất lợi nhuận gộp
 • Phân tích chi phí cố định và chi phí biến đổi
 • Lợi nhuận gộp và tỷ suất lợi nhuận của từng sản phẩm
 • Tồn kho tất cả các sản phẩm, thiết bị và bất động sản, bao gồm tổng giá trị

2. Xem xét và xác minh cấu trúc và hoạt động kinh doanh.

Hãy xem xét kỹ hơn cách doanh nghiệp được cấu trúc và cách nó kiếm tiền. Bất kỳ thông tin nào về đối thủ cạnh tranh, khả năng thâm nhập thị trường hoặc xu hướng trong ngành đều có thể hữu ích trong việc xác định tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty. Đây là cơ hội để bạn xem xét và xác minh mô hình kinh doanh, cơ sở khách hàng, sản phẩm và dịch vụ, cũng như chi phí lao động, nguyên vật liệu và hoạt động. Hãy nhìn vào:

 • Điều khoản thành lập và sửa đổi của công ty
 • Các quy định và sửa đổi của công ty
 • Tóm tắt các nhà đầu tư và cổ đông hiện tại
 • Tất cả tên công ty và tên thương hiệu nhãn hiệu
 • Tất cả các tiểu bang nơi công ty được phép kinh doanh
 • Tất cả các sản phẩm và dịch vụ, bao gồm chi phí sản xuất và lợi nhuận
 • Yêu cầu tuân thủ kinh doanh
 • Kế hoạch tiếp thị, phân tích khách hàng, đối thủ cạnh tranh, xu hướng ngành
 • Nhận dạng thương hiệu của công ty, bao gồm logo, trang web và miền

3. Xem xét và xác minh tất cả các hợp đồng vật chất.

Doanh nghiệp có quan hệ đối tác hoặc liên doanh với các công ty khác không? Doanh nghiệp có bất kỳ thỏa thuận cho vay, hạn mức tín dụng, cho thuê thiết bị hoặc các hợp đồng ký kết nào hiện có không? Tìm hiểu những nghĩa vụ hoặc thỏa thuận có sẵn mà bạn có thể phải tuân thủ hoặc đáp ứng với những nghĩa vụ hoặc thỏa thuận đó là một phần của hoạt động kinh doanh, bao gồm:

 • Tất cả các thỏa thuận không tiết lộ hoặc không cạnh tranh, mọi đảm bảo
 • Đơn đặt hàng, báo giá, hóa đơn hoặc bảo hành của công ty
 • Thỏa thuận bảo đảm, thế chấp, cầm cố tài sản thế chấp
 • Thư về ý định, hợp đồng, bảng điểm kết thúc từ việc sáp nhập hoặc mua lại
 • Thỏa thuận phân phối, thỏa thuận bán hàng, thỏa thuận đăng ký
 • Tất cả các hợp đồng cho vay, hợp đồng thuê vật chất, hạn mức tín dụng hoặc kỳ phiếu
 • Hợp đồng giữa cán bộ, giám đốc hoặc hiệu trưởng công ty
 • Thỏa thuận mua cổ phiếu hoặc các tùy chọn khác

4. Xem xét và xác minh tất cả thông tin khách hàng.

Xem xét tất cả danh sách khách hàng và cơ sở dữ liệu. Tìm hiểu xem ai là khách hàng lớn nhất về doanh số, cũng như những gì họ đã mua trong 2-3 năm qua. Làm thế nào để những khách hàng này có được và giữ chân? Họ có trên các thỏa thuận đăng ký gia hạn không? Nhìn vào:

 • Tất cả cơ sở dữ liệu khách hàng, danh sách người đăng ký và hồ sơ bán hàng
 • Bản sao của thông tin liên lạc tiêu chuẩn và thư từ
 • Tất cả các chương trình quảng cáo, chương trình tiếp thị và sự kiện
 • Chính sách mua hàng và chính sách hoàn tiền
 • Bất kỳ dữ liệu nghiên cứu khách hàng, sách trắng hoặc nghiên cứu nào
 • Tất cả các luật sư và công ty luật đại diện cho công ty, lĩnh vực hành nghề
 • Đang chờ kiện tụng hoặc đe dọa kiện tụng
 • Mọi nhận định không hài lòng
 • Tất cả các chính sách và phạm vi bảo hiểm
 • Tất cả các giấy phép và giấy phép chuyên nghiệp

5. Xem xét và xác minh tất cả thông tin của nhân viên.

Yêu cầu bảng phân công nhân viên của công ty và sơ đồ tổ chức. Tìm hiểu xem những nhân viên chủ chốt là ai và trách nhiệm của họ là gì. Đây có thể là cơ hội quan trọng để tìm hiểu xem có nhân viên nào định rời công ty sau khi công ty bị bán hay không và bạn có nên khuyến khích họ ở lại hay không. Ôn tập:

 • Danh sách nhân viên và sơ đồ tổ chức
 • Hợp đồng nhân viên và thỏa thuận nhà thầu độc lập
 • Thông tin bảng lương và biểu mẫu thuế của nhân viên
 • Các chính sách và thủ tục về nguồn nhân lực
 • Quyền lợi nhân viên, kế hoạch hưu trí và bảo hiểm

6. Kiểm tra bất kỳ vấn đề pháp lý nào. 

Có bất kỳ vấn đề pháp lý nổi bật nào hoặc các vụ kiện tụng đang diễn ra mà bạn cần biết không? Ai đại diện cho công ty? Công ty có bảo hiểm thích hợp tại chỗ không? Công ty có tất cả các giấy phép và giấy phép thích hợp tại chỗ không?

7. Xem xét và xác minh tất cả các tài sản vật chất và bất động sản.

Kiểm kê đầy đủ tất cả tài sản của công ty và giá trị thị trường hiện tại của nó, bao gồm ô tô, thiết bị, bất động sản và hàng tồn kho, cộng với:

 • Bất động sản, bao gồm địa điểm văn phòng, nhà kho, hợp đồng thuê và quyền sở hữu hiện tại
 • Lịch trình của tất cả tài sản cố định, bao gồm cả hàng tồn kho sản phẩm, đồ đạc, đồ đạc và thiết bị
 • Bất kỳ ô tô hoặc tàu thuyền nào

8. Xem xét và xác minh tất cả các tài sản trí tuệ.

Điều này bao gồm nhãn hiệu, bản quyền, bằng sáng chế hoặc thông tin trí tuệ độc quyền khác thuộc sở hữu của công ty. Xác nhận:

 • Tất cả các bằng sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền của công ty
 • Phát minh sản phẩm, công thức, công thức nấu ăn hoặc bí quyết kỹ thuật
 • Tất cả các quyền sở hữu dữ liệu và thông tin kỹ thuật số
 • Tất cả các thỏa thuận làm việc cho thuê hoặc tư vấn

Thẩm định là một quá trình rất chi tiết sẽ cung cấp cho bạn bức tranh toàn cảnh và rõ ràng hơn về công ty bạn sắp mua, giá chào bán có công bằng hay không và tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty đó. Với sự hỗ trợ của một nhà môi giới doanh nghiệp có kinh nghiệm, cũng như luật sư và kế toán của bạn, bạn sẽ có thể phát hiện ra bất kỳ vấn đề hoặc vấn đề nào và đưa ra quyết định đúng đắn về việc có mua công ty hay không.

Đội ngũ chuyên gia chúng tôi hợp tác có ​​hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ di trú, và đã giúp hàng nghìn người sang Mỹ học tập và làm việc. Tất cả các đơn xin thị thực Hoa Kỳ được giải quyết bởi văn phòng luật sư có trình độ của Hoa Kỳ, cũng là những người thuộc thành viên của Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ (AILA).

Để biết thêm thông tin và được tư vấn về luật di trú Mỹ và xin visa Mỹ, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Đánh giá hồ sơ miễn phí